โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอนตัดเย็บเสื้อผ้า เนื้อหาหลักสูตรที่เปิดสอน การทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป & ธุรกิจเสื้อผ้า


หลักสูตร ของศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ปัจจุบัน มีหมวดวิชาหลัก 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรรวบรวมและกลั่นกรองเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น จนถึง ผู้ชำนาญงาน ที่ต้องการเพิ่มทักษะในงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดยึดถือ ตามหลักการทำเสื้อผ้าเชิงพาณิชย์

 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย  โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด ต้นทุน ความสำเร็จทางธุรกิจ รวมไปถึงหลักการและเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ที่เหมาะสมกับธุรกิจเสื้อผ้า ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าผู้ชาย และ เสื้อผ้าเด็ก

 

เนื้อหาทุกหลักสูตร อ้างอิงและสอดคล้องกับหลักการเชิงพาณิชย์ อีกทั้งวางรากฐานการคิดต้นทุนรวมไว้ในเนื้อหาการสอนด้วย โดยแยกหลักสูตรออกเป็นหมวดวิชา  แบ่งตามทักษะแผนกงานสำคัญ และหมวดความรู้ผู้ประกอบการ ดังนี้

หมวดวิชา การประกอบธุรกิจเสื้อผ้าและการสร้าง Brand >> การทำธุรกิจให้ได้ผลดี ประกอบด้วยความรู้หลายด้าน แต่ล้วนมีแบบแผนให้ศึกษาได้ชัดเจน * ตั้งแต่วิธีการคิด, การเตรียมพร้อม, การดำเนินงาน, การพัฒนาต่อยอด ฯ * ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้กับงานของตนเองได้ * เพื่อทำธุรกิจตั้งแต่ รูปธุรกิจโรงงาน, ธุรกิจขายปลีก/ขายส่ง, และธุรกิจสร้าง Brand
 หมวดวิชา ออกแบบเสื้อผ้าและการวิเคราะห์การออกแบบเชิงพาณิชย์ >> ความรู้เรื่อง การออกแบบ ( Design ) หากเป็นการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย สำคัญที่ต้องรู้ว่าออกแบบอย่างไร? จึงขายได้ และจะสร้างสรรค์อย่างไร? จึง InTrend * รูปแบบเสื้อผ้า ใน Style ที่เป็นตัวเอง แต่จับตลาดได้ เราทำได้ไม่ยาก หากรู้ขั้นตอนและรู้วิธีคิด โดยไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่ง *
 หมวดวิชา การสร้างแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป >> PATTERN (แบบตัดผ้า) คือ แม่แบบของเสื้อผ้า PATTERN ที่ถูกต้อง ในการทำเสื้อผ้าเพื่อจำหน่าย มีหลักเทคนิคการสร้างแบบต่างจากการทำเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ ขยายความโดยสังเขป คือ มีวิธีการสร้าง ที่ง่ายและเร็วกว่า มีมาตรฐานขั้นตอน ตรวจสอบและควบคุมได้ และใช้ทำเสื้อผ้าตั้งแต่แบบง่ายๆ ถึงเสื้อผ้าชั้นสูง
 หมวดวิชา เทคนิคการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม >> หลักสูตรเทคนิคฯ วางเนื้อหาให้เรียนรู้เทคนิควิธีการเย็บ ที่ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และลดปัญหาการใช้ช่างเย็บที่มีฝีมือสูง โดยให้เรียนรู้ขั้นตอนเชิงเทคนิค เรียนรู้การใช้อุปกรณ์จักรชนิดต่างๆ และความรู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แยกเป็นเรื่อง ทำให้เข้าใจง่าย ได้ความรู้เทียบเท่าหัวหน้าช่างเย็บ
 

 
 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
PATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22  ( #แฮกแล้วยืนยิ้ม #Hackหมีสี่ไปไหน ) :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com