โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทิศทางการอบรมของสถาบัน

      PATTERN  IT

 

 

 

ทิศทางการอบรมของสถาบัน.

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

คือ สถาบันอบรม ทักษะความรู้ ที่มีความเชี่ยวชาญและให้การปรึกษาเฉพาะด้าน

           “งานเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจเสื้อผ้า”

 

 

 

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

คือ หน่วยงานอบรมให้ข้อมูลความรู้และทักษะเฉพาะด้าน “งานเสื้อผ้าสำเร็จรูป” มีจุดประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูป และบุคลากรหน่วยการผลิตเสื้อสำเร็จรูป ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กถึงระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำเสื้อผ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพและคุณลักษณะ

ตามประเภทสินค้าที่ควรจะเป็น

 

รวมถึงเน้นย้ำวางรากฐานแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อการเพิ่มมูลค่าจากการดำเนินการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งผลกระทบกับการลดต้นทุน

ที่เกิดจากการสูญเสียระหว่างการผลิต ในทิศทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง

 

หลักสูตรฯ ที่เปิดอบรมทุกหลักสูตร จึงวางเนื้อหาการอบรมให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี แนวคิด วิธีการทำงาน และวิธีแก้ปัญหาในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ของแต่ละหน่วยการผลิต รวมถึงอบรมเทคนิควิธีการดำเนินงานในกิจการขนาดเล็ก หรือ ในกรณีดำเนินงานเพียงคนเดียวอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

สอนให้ทำเป็น ( อบรมให้เข้าใจถึงที่มาของ

วิธีการ ) แล้วชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

พร้อมวิธีการแก้ไขของแต่ละปัญหา   ในทางที่เหมาะสม   รวมถึงหยิบยกปัญหาของผู้เข้าอบรม

แต่ละคนมาร่วมกันวินิจฉัยด้วยเป็นครั้งคราว

ทำให้เข้าใจได้ชัดเจน และใช้เวลาการอบรม

น้อยลงมาก  โดยเนื้อหายังคงความเข้มข้นต่อเนื่อง ไม่ขาดตกประเด็นสำคัญแต่อย่างใด

 อบรมความรู้เพื่อการนำไปใช้  ที่พิสูจน์และรับรองผลได้ 100 %

 

ดู >>> ความคุ้มค่า ต่อการเรียนกับสถาบัน

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า