โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทิศทางการอบรมของสถาบัน

      PATTERN  IT

 

 

 

ทิศทางการอบรมของสถาบัน.

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

คือ สถาบันอบรม ทักษะความรู้ ที่มีความเชี่ยวชาญและให้การปรึกษาเฉพาะด้าน

           “งานเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจเสื้อผ้า”

 

 

 

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

คือ หน่วยงานอบรมให้ข้อมูลความรู้และทักษะเฉพาะด้าน “งานเสื้อผ้าสำเร็จรูป” มีจุดประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูป และบุคลากรหน่วยการผลิตเสื้อสำเร็จรูป ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กถึงระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำเสื้อผ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพและคุณลักษณะ

ตามประเภทสินค้าที่ควรจะเป็น

 

รวมถึงเน้นย้ำวางรากฐานแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อการเพิ่มมูลค่าจากการดำเนินการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งผลกระทบกับการลดต้นทุน

ที่เกิดจากการสูญเสียระหว่างการผลิต ในทิศทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง

 

หลักสูตรฯ ที่เปิดอบรมทุกหลักสูตร จึงวางเนื้อหาการอบรมให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี แนวคิด วิธีการทำงาน และวิธีแก้ปัญหาในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ของแต่ละหน่วยการผลิต รวมถึงอบรมเทคนิควิธีการดำเนินงานในกิจการขนาดเล็ก หรือ ในกรณีดำเนินงานเพียงคนเดียวอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

สอนให้ทำเป็น ( อบรมให้เข้าใจถึงที่มาของ

วิธีการ ) แล้วชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

พร้อมวิธีการแก้ไขของแต่ละปัญหา   ในทางที่เหมาะสม   รวมถึงหยิบยกปัญหาของผู้เข้าอบรม

แต่ละคนมาร่วมกันวินิจฉัยด้วยเป็นครั้งคราว

ทำให้เข้าใจได้ชัดเจน และใช้เวลาการอบรม

น้อยลงมาก  โดยเนื้อหายังคงความเข้มข้นต่อเนื่อง ไม่ขาดตกประเด็นสำคัญแต่อย่างใด

 อบรมความรู้เพื่อการนำไปใช้  ที่พิสูจน์และรับรองผลได้ 100 %

 

ดู >>> ความคุ้มค่า ต่อการเรียนกับสถาบัน

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง