โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แนะแนว การเริ่มต้นธุรกิจ เสื้อผ้า และ การสร้าง Brand

นะแนว การเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้า และ การสร้าง BRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้มองหาโอกาสมีธุรกิจของตนเอง  ธุรกิจเสื้อผ้ามักเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับต้นๆ  เพราะหลายท่าน อาจเห็นโอกาสที่มีตลาดกว้าง หรือเพราะได้แรงบันดาลใจจากความชอบก็ตาม ทำให้มีผู้เริ่มต้นรายใหม่ๆทยอยเกิดขึ้น  โดยอาจเริ่มก่อร่างจากธุรกิจขนาดเล็กและหวังเติบโตขึ้นตามลำดับในอนาคต  หลายท่านเริ่มจากประเภทธุรกิจรับผลิต หลายท่านต้องการผลิตขายแบบค้าส่ง / ค้าปลีก และอีกหลานท่านต้องการสร้างBrand   

 

ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งหวังที่ควรมีจุดเริ่มต้นให้เหมาะสมเพื่อการลดความเสี่ยง  การรู้เท่าทันและการเตรียมพร้อม  จึงเป็นประเด็นที่หลายท่านต้องการทราบ เพื่อลดปัญหาการลองผิดถูก เพราะอาจลิ้นเปลืองทั้งเวลา และเงินทุน  

 

 

 

 

 

 

    

สถาบันฯ เล็งเห็นว่าความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่สถาบันมีเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจเสื้อผ้า  สามารถให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้ ตั้งแต่ เริ่มเตรียมการ  ไปถึงการดำเนินธุรกิจ รวมถึง Branding เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลนำไปใช้ทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาส  และส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับรายใหม่ในการเริ่มต้นอย่างมีแนวทางชัดเจน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ ในประเด็นการเริ่มต้น การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างโอกาส ฯ

2.เพื่อให้เป็นส่วนส่งเสริมด้านข้อมูลวิธีการ และกำลังใจความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการรายใหม่

3.เพื่อเป็นส่วนช่วยกำหนดแนวทางให้ชัดเจน และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เริ่มธุรกิจ 

   

กรอบเนื้อหาที่จะแนะนำ  ( โดยสังเขป )

  " New Born & New Brand "   การเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้า

 

      *  การเตรียมความพร้อมและเงินทุน           *  สาระแง่มุมธุรกิจและโอกาสธุรกิจ

      *  สาระด้านการผลิต                              *  สาระด้านการตลาด

      *  และอื่นๆ ตามแต่คำถามที่มี   เนื้อหาตอบตามผู้ถาม

 

*** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน  กรุณาเตรียมข้อซักถามไว้ล่วงหน้า

จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลตรงตามต้องการ

 

“ ทุกปัญหา มีคำตอบ เราอาจกังวลใจและสับสน เพราะเพียงแค่ไม่รู้ คำตอบ เท่านั้น ”

หมายเหตุ

ท่านที่ต้องการปรึกษาแบบส่วนตัว  สามารถแจ้งความประสงค์นัดวัน เวลาล่วงหน้า ได้ทุกวัน

หรือติดตามข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปรึกษาเป็นกลุ่มก็ได้ ตามที่ท่านสะดวก

( ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อติดตามข่าวจากสถาบัน ได้ที่ Email :: thaipattern@gmail.com )

ฝ่ายข้อมูล Tel. 0-2458-2321 ถึง 22  เวลา 9.30น. ถึง 18.00น.

 

Clip  บรรยากาศกิจกรรม " New Born & New Brand "  เป็นกลุ่ม

https://www.youtube.com/watch?v=Q8KdCdJgebI&feature=plcp


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ และลดความเสี่ยง ให้กับผู้เริ่มต้น กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสาธราณะ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
       
 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง