โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ การทำธุรกจเสื้อผ้า สำหรับผู้ประกอบการ

PATTERN IT Pattern For Industrial Training Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบัน สอนการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ หรือ แก่นความรู้ของสถาบัน  คือ

“ ขั้นตอนการทำเสื้อผ้าให้ได้ดี ต้องทำอย่างไร  ตั่งแต่การออกแบบ, การสร้างแพทเทิร์นหรือแบบตัด,  การเย็บเชิงเทคนิคฯ, และการใช้ทักษะหมวดช่างต่างๆ ”

“ ถ้าต้องทำเสื้อผ้าเป็น Lot ทำอย่างไรให้ได้งานดี ทันเวลา และต้นทุนต่ำ  มีการผิดพลาดหรือสูญเสียน้อยที่สุด ”  

“ จะทำธุรกิจเสื้อผ้า ขายปลีก /ขายส่ง, โรงงานรับผลิต, ธุรกิจสร้างแบรนด์  รายเล็ก/รายใหญ่  เริ่มต้นธุรกิจให้ดี ทำอย่างไรจึงไม่เสี่ยง  หรือจะต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง ทำอย่างไรได้บ้าง ”

“ สำคัญว่า เราเป็นครู การสอนคนให้ได้ดี ควรสอนอะไร คิดถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก ”

 

ารเป็นสถาบันความรู้  ของศูนย์อบรมฯแพ็ทเทิร์นไอที เกิดขึ้นเพราะการเป็นคณะองค์กร  ที่มีองค์ความรู้ชัดเจนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก รวมความชำนาญการหลายด้าน จึงมีการดำเนินงานและมีความเชี่ยวชาญแตกต่างจากโรงเรียนสอนทั่วไป และเป็นที่แน่นอนที่สุดว่า สถาบันฯ ไม่ใช่สถานที่สอนอิสระหรือไม่ได้ผ่านการควบคุมมาตรฐาน

 

ศูนย์อบรมฯแพ็ทเทิร์นไอที เป็นสถานศึกษาที่มีผลสำเร็จในการให้ความรู้   มีผู้เรียนจำนวนมากนำความรู้ไปใช้ได้ผลดีและเติบโตก้าวหน้า ทั้งในทักษะวิชาชีพและธุรกิจ   อีกทั้งการเป็นแหล่งรวมข้อมูลจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งเชิงวิชาการ เชิงประสบการณ์ประยุกต์ใช้  เชิงเทคโนโลยี และข้อมูลภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การอบรม เผยแพร่และให้การปรึกษาเชิงลึก  ทั้งกับผู้เรียน และกับผู้สนใจ โดยควบคุมการให้ข้อมูลที่คำนึงถึงความถูกต้องเท่านั้น  เพื่อให้การนำไปใช้ที่ได้ผลอย่างดี พัฒนาต่อยอดให้มั่นคงได้ หรือนำไปแก้ปัญหาทั้งในแบบเฉพาะหน้า และจบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

ในความเป็นสถาบัน ยังมีการวิวัฒน์องค์ความรู้ ทั้งจากการวิจัย สืบค้น และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมฯ  เพื่อนำความรู้ไปส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ เช่น รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ  รับเชิญเป็น คณะกรรมการ, คณะทำงาน, ที่ปรึกษา ในโครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐ  สมาคมและเครือข่ายธุรกิจเสื้อผ้า

ถาบันของเรา ก้าวเดินอย่างนี้มาตลอด  นับอายุปีมากกว่าทศวรรษ  ดำเนินงานในรูปองค์กร  ให้สาระสำคัญกับการร่วมมือด้วยความคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย  และสำคัญที่สุด คือประโยชน์ของผู้เรียน “ ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ” จึงเป็นสถาบันอบรมการทำเสื้อผ้า ที่ได้การยอมรับและเชื่อถืออย่างกว้างขวาง จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวงการเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า