โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอน หลักสูตร ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

หลักสูตรฯ สอนอะไรบ้าง

   1. การประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

* ทฤษฎีธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

* workshop   ( Business Setup )

* ทัศนศึกษา   ( เยี่ยมชมธุรกิจเสื้อผ้า / โรงงาน

 / นิทรรศการ  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ )

* สัมมนา  ( เสวนากับผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจ และ ที่เกี่ยวข้อง )

2.  การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

3.  การสร้างแบบตัดผ้า หรือ

แพทเทิร์นระดับ advance                          

( เสื้อแฟชั่นต่อเนื่อง – ชุดแส็ก – กระโปรงกางเกง   เรียนทั้ง ผ้ายืด , ผ้าธรรมดา , ผ้ายีนส์ )

4.  เทคนิคการเย็บอุตสาหกรรม

5.  กระบวนการผลิตและการสั่งผลิต สำหรับกรณี จำนวนงานระดับต่างๆ

รวมเวลาทั้งสิ้น 475 ชั่วโมง

เป้าหมายของหลักสูตรคืออะไร

1.  ผู้เรียนต้องสามารถนำความรู้ไปเริ่มต้นธุรกิจได้ ตั้งแต่กรณี  เปิดโรงงานรับผลิต   ผลิตขายเองแบบค้าปลีก/ค้าส่ง   และสร้างแบรนด์ของตนเอง   รวมถึงการนำความรู้ไปพัฒนากิจการที่มีอยู่แล้วได้  เนี่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรงจึงมีประเด็นการอบรมที่เจาะธุรกิจเสื้อผ้าโดยเพาะ เช่น

-  การกำหนดโครงสร้างของธุรกิจ กำหนดอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย

-  การกำหนดและการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับตลาด และ การสร้างมูลค่าเพิ่ม

-  ขั้นตอนและกลวิธีการสร้างแบรนด์

-  อุปสรรค หรือ หลุมพรางของธุรกิจ ที่ต้องจัดการและวิธีการแก้ไข    เป็นต้น

2. สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างมืออาชีพ  รวมถึงสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้  เนื่องจาก  ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีการแข่งขันของตัวสินค้าอย่างมาก  และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข่งขันได้  ผู้ทำธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป  ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้วิธีการกำหนดตัวสินค้า และ ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด  เพื่อการควบคุม หรือ สั่งการได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงเป็นความรู้สำคัญที่จะทำให้พัฒนาสินค้าเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 

2.1  การออกแบบ

- ต้องออกแบบอย่างไรสินค้าจึงจะขายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด  เริ่มตั้งแต่การกำหนด theme หรือ Style Concept ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า  จนถึง  ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้านการขาย / การผลิต / ต้นทุน

 - เมื่อออกแบบแล้ว  เรียนรู้การกำหนดราคาขาย ขอบเขตต้นทุนทำกำไร และการคำนวณจำนวนสั่งผลิต 

( จะต้องทำกี่ไซส์  ,  ไซส์ละกี่ตัว )   

2.2  การสร้างแบบตัด หรือ แพทเทิร์น 

  - เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นอย่างไรให้ได้รูปทรงมาตรฐาน  ต้องมีความสวยงามและทำได้ง่าย เพื่อประหยัดเวลา  รวมถึงนำไปตัดเย็บได้ง่าย

 - หลังจากสร้างแบบตัดแล้วจะนำไปใช้อย่างไร เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ การขยายไซส์มาตรฐาน  การวางมาร์คคำนวณผ้า  การคำนวณราคาค่าแรงตัดเย็บ  และขั้นตอนการผลิตทั้งหมด  รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  

2.3  เทคนิคการเย็บ

- เรียนรู้วิธีการเย็บระดับ Technician แยกเป็นขั้นตอนตั้งแต่พื้นฐาน  ผู้เรียนจบแล้วสามารถแยกขั้นตอนงานเย็บได้แบบหัวหน้าช่างเย็บ  รวมถึงเรียนรู้วิธีการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์งานจักร  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพงานเย็บได้ด้วยตนเอง

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า