โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สอน หลักสูตร ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

หลักสูตรฯ สอนอะไรบ้าง

   1. การประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

* ทฤษฎีธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

* workshop   ( Business Setup )

* ทัศนศึกษา   ( เยี่ยมชมธุรกิจเสื้อผ้า / โรงงาน

 / นิทรรศการ  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ )

* สัมมนา  ( เสวนากับผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจ และ ที่เกี่ยวข้อง )

2.  การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

3.  การสร้างแบบตัดผ้า หรือ

แพทเทิร์นระดับ advance                          

( เสื้อแฟชั่นต่อเนื่อง – ชุดแส็ก – กระโปรงกางเกง   เรียนทั้ง ผ้ายืด , ผ้าธรรมดา , ผ้ายีนส์ )

4.  เทคนิคการเย็บอุตสาหกรรม

5.  กระบวนการผลิตและการสั่งผลิต สำหรับกรณี จำนวนงานระดับต่างๆ

รวมเวลาทั้งสิ้น 475 ชั่วโมง

เป้าหมายของหลักสูตรคืออะไร

1.  ผู้เรียนต้องสามารถนำความรู้ไปเริ่มต้นธุรกิจได้ ตั้งแต่กรณี  เปิดโรงงานรับผลิต   ผลิตขายเองแบบค้าปลีก/ค้าส่ง   และสร้างแบรนด์ของตนเอง   รวมถึงการนำความรู้ไปพัฒนากิจการที่มีอยู่แล้วได้  เนี่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยตรงจึงมีประเด็นการอบรมที่เจาะธุรกิจเสื้อผ้าโดยเพาะ เช่น

-  การกำหนดโครงสร้างของธุรกิจ กำหนดอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย

-  การกำหนดและการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับตลาด และ การสร้างมูลค่าเพิ่ม

-  ขั้นตอนและกลวิธีการสร้างแบรนด์

-  อุปสรรค หรือ หลุมพรางของธุรกิจ ที่ต้องจัดการและวิธีการแก้ไข    เป็นต้น

2. สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างมืออาชีพ  รวมถึงสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้  เนื่องจาก  ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีการแข่งขันของตัวสินค้าอย่างมาก  และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข่งขันได้  ผู้ทำธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป  ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้วิธีการกำหนดตัวสินค้า และ ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด  เพื่อการควบคุม หรือ สั่งการได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงเป็นความรู้สำคัญที่จะทำให้พัฒนาสินค้าเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 

2.1  การออกแบบ

- ต้องออกแบบอย่างไรสินค้าจึงจะขายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด  เริ่มตั้งแต่การกำหนด theme หรือ Style Concept ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า  จนถึง  ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้านการขาย / การผลิต / ต้นทุน

 - เมื่อออกแบบแล้ว  เรียนรู้การกำหนดราคาขาย ขอบเขตต้นทุนทำกำไร และการคำนวณจำนวนสั่งผลิต 

( จะต้องทำกี่ไซส์  ,  ไซส์ละกี่ตัว )   

2.2  การสร้างแบบตัด หรือ แพทเทิร์น 

  - เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นอย่างไรให้ได้รูปทรงมาตรฐาน  ต้องมีความสวยงามและทำได้ง่าย เพื่อประหยัดเวลา  รวมถึงนำไปตัดเย็บได้ง่าย

 - หลังจากสร้างแบบตัดแล้วจะนำไปใช้อย่างไร เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ การขยายไซส์มาตรฐาน  การวางมาร์คคำนวณผ้า  การคำนวณราคาค่าแรงตัดเย็บ  และขั้นตอนการผลิตทั้งหมด  รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  

2.3  เทคนิคการเย็บ

- เรียนรู้วิธีการเย็บระดับ Technician แยกเป็นขั้นตอนตั้งแต่พื้นฐาน  ผู้เรียนจบแล้วสามารถแยกขั้นตอนงานเย็บได้แบบหัวหน้าช่างเย็บ  รวมถึงเรียนรู้วิธีการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์งานจักร  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพงานเย็บได้ด้วยตนเอง

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง